Informacje

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Po przesiewowym badaniu logopedycznym przeprowadzanym na terenie Przedszkola, logopeda wydaje decyzję czy istnieje konieczność uczestnictwa dziecka w terapii logopedycznej, kóra jest prowadzana również na terenie Przedszkola.