Informacje

NAUKA TAŃCA

Nauka tańca prowadzona jest przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych. Jest to grupa pasjonatów tańca, animatorów kultury oraz instruktorów sportu. Specjalizują się w szeroko pojętej edukacji artystycznej, w szczególności muzyczno-tanecznej.

Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych posiada Dyplom Instruktora wydawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajęcia prowadzone przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych to nie tylko czysty instruktaż, ale przede wszystkim przyjemność płynąca z ekspresji psycho-ruchowej. Każdy z instruktorów posiada wykształcenie i przygotowanie adekwatne do prowadzonych zajęć.