Informacje

Rozkład dnia

7.00 -8.00

Przybycie dzieci do przedszkola; swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia odpowiadające oczekiwaniom przedszkolaków; zajęcia integracyjne; praca indywidualna z dzieckiem; rozmowy indywidualne z rodzicami; ćwiczenia poranne

8.10 - 8.30

Czynności porządkowe i higieniczne; przygotowanie do śniadania

8.30 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 10.30

Zajęcia programowe zgodne z podstawą programową MEN; realizacja zadań edukacyjnych w róznyuch sferach aktywności dziecka; blok artystyczny; blok językowy

10.30 -12.15

Zabawy dowolne dzieci; zabawy na świeżym powietrzu; spacery

12.15 - 12.30

Przygotowanie do obiadu; czynności porządkowe i higieniczne

12.30-13.00

Obiad

13.00 -14.30

Leżakowanie, zajęcia wyciszające i relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej

14.30 - 15.15

Gry i zabawy stolikowe; układanki; zajęcia wspomagające zainteresowania dzieci

15.15 - 15.30

Podwieczorek

15.30 - 18.00

Zabawy i gry stolikowe; planszowe; tematyczne w kącikach zainteresowań; słuchanie bajek, wierszy, piosenek; zajęcia podsumowujace; prace porządkowe w sali; rozchodzenie się dzieci do domu; rozmowy indywidualne z rodzicami.