Informacje

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Każdego dnia w ramach zajęć z wychowawcami grup dzieci biorą udział w licznych zabawach ruchowych, których celem jest m.in. kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz usprawnianie dużej i małej motoryki.

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, których celem jest zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz niwelowanie występujących już wad. Zajęcia korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym to także zabawa ruchem.