Informacje

W naszym przedszkolu działa sala zabaw Fikoland.

 

Uprzejmie informujemy, że w naszym Przedszkolu przyjęcia dzieci nie są uzależnione od roku szkolnego i zapisy przyjmowane są przez cały rok.

Dzieci przyjmowane są w wieku 2,5 - 6 lat.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy do tej pory wybrali nasze przedszkole.

Czesne w naszym przedszkolu występuje w dwóch wariantach: 

Każdego dnia w ramach zajęć z wychowawcami grup dzieci biorą udział w licznych zabawach ruchowych, których celem jest m.in. kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz usprawnianie dużej i małej motoryki.

Po przesiewowym badaniu logopedycznym przeprowadzanym na terenie Przedszkola, logopeda wydaje decyzję czy istnieje konieczność uczestnictwa dziecka w terapii logopedycznej, kóra jest prowadzana również na terenie Przedszkola.

Zajęcia z rytmiki prowadzone są w oparciu o zabawę muzyką a także ruchem. Dzieci uczą się rozróżniać dźwięki i wysokość nut. Rytmika jest prowadzona w sposób, gdzie rytm ciała i rytm muzyki wzjemnie na siebie oddziaływują.

Nauka tańca prowadzona jest przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych. Jest to grupa pasjonatów tańca, animatorów kultury oraz instruktorów sportu. Specjalizują się w szeroko pojętej edukacji artystycznej, w szczególności muzyczno-tanecznej.

W dzisiejszym świecie nauka języków obcych nie jest już przywilejem tylko koniecznością. Dlatego też w naszym przedszkolu nauczanie języków obcych zaczynamy już od najmłodszych oddziałów.

7.00 -8.00

Przybycie dzieci do przedszkola; swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia odpowiadające oczekiwaniom przedszkolaków; zajęcia integracyjne; praca indywidualna z dzieckiem; rozmowy indywidualne z rodzicami; ćwiczenia poranne

W naszym Przedszkolu spełniane są wszystkie wymogi kształcenia dziecka wynikające z programu nauczania wg Kuratorium Oświaty.
Praca wychowawczo- dydaktyczna w naszym przedszkolu opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty