Informacje

7.00 -8.00

Przybycie dzieci do przedszkola; swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia odpowiadające oczekiwaniom przedszkolaków; zajęcia integracyjne; praca indywidualna z dzieckiem; rozmowy indywidualne z rodzicami; ćwiczenia poranne

W naszym Przedszkolu spełniane są wszystkie wymogi kształcenia dziecka wynikające z programu nauczania wg Kuratorium Oświaty.
Praca wychowawczo- dydaktyczna w naszym przedszkolu opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Strony